WadköpingsStämman

2016-09-03

Olof Kennemark & Pers Alexander Olsson

2016-09-24

Bjäran

2016-11-12

Felan - förening för folkmusik och dans ...i Örebro

Wadköpingsstämman 2016 - mer info...

Sommarkonserter hölls under juli på torget i Wadköping info här...

Program för hösten 2016

2016-09-24 - Olof Kennemark & Pers Alexander Olsson
2016-10-22 - Thomas Andersson / Kulturarvet slår tillbaka / OBS på Teater Martin Mutter, Beväringsgatan 6, Örebro, Kl 18:00
2016-11-12 - Bjäran
2016-12-10 - Kringel
För komplett lista av säsongens alla programpunkter (konserter, kurser, Visstuga och Spelstuga) se vår Felansida med Google Kalender

Konsertkvällarnas utseende (OBS NYA STARTTIDER ...TIDIGARELAGT 30 min):
18:30 - 19.15 (Se separat program) Exempel; Dansutlärning i Teaterladan - Spelstuga på Loftet - Visstuga i Jeremiasstugan
19.30 - 20:30 Konsert
20:30 – 23:30 Spel till dans och allspel
20:30 Café Felan öppnar på Loftet

Facebook > Felan
Nyhetsbrev > Felans Nyhetsbrev