Artist

Är du intresserad att spela på Felans scen framöver?
Är du en inbokad artist och har frågor till oss?
Har du synpunkter på hemsidans information kring er grupp?

Kontakta oss via mail på adressen felan_ffod@hotmail.com


Fakturaadress
Felan – förening för folkmusik och dans
Kassör Elisabeth Helldén
Angelgatan 9
703 41 ÖREBRO

E-post; elisabeth.helldn@telia.com
mobiltel: 070-6043182

Org. nummer 875001-6464


Comments are closed.