Om Felan

Felan, eller ”Felan går” som var namnet från början, startade hösten 1977. Första träffen var i bridgeklubbens lokaler på Sturegatan. Det är en ideell förening som kom till i samma anda som flera andra runt om i Sverige vid den här tiden, i syftet att ge spelmän en chans att spela till dans och folk en chans att dansa.

Många unga fascinerades av att den här musiken var så bra – och att den var vår egen.
Här i Närke fungerar verksamheten i stort sett som när vi startade den.
En gång i månaden engageras grupper eller enskilda folkmusiker för att lära ut låtar, spela till konsert och dans. Felan engagerar musiker inom hela den nordiska folkmusikfloran: spelmän som Kalle Almlöf, Ellika Frisell och Sven Ahlbäck har gästat oss liksom förnyande Hedningarna, Frifot, Hoven Droven och Väsen.

”Gräv där du står”-traditionen från Felans barndom ligger stadig och lokala grupper och spelmän har en särskild plats i föreningens hjärta. Det finns alltid möjlighet att buskspela eller spela till dans på Felan. En modern spelmansstämma i miniatyr – varje månad!

Felan stadgar

Utdrag ur stadgarna;
Föreningens syfte är att;
– göra folkmusiken lättillgänglig för allmänheten
– stödja spelmäns spel till dans
– vara en träffpunkt för spelmän, dansare och andra intresserade

Nuvarande styrelse

Olof Ericsson, ordförande
Elisabeth Helldén, kassör
Malin Einarsson, sekreterare
David Gribing, kommunikation
Frida Hagström
Klara Holstad
Birgitta Edstam


Comments are closed.