Om Felan

Felan, eller ”Felan går” som var namnet från början, startade hösten 1977. Första träffen var i bridgeklubbens lokaler på Sturegatan. Det är en ideell förening som kom till i samma anda som flera andra runt om i Sverige vid den här tiden, i syftet att ge spelmän en chans att spela till dans och folk en chans att dansa.

Många unga fascinerades av att den här musiken var så bra – och att den var vår egen.
Här i Närke fungerar verksamheten i stort sett som när vi startade den.
En gång i månaden engageras grupper eller enskilda folkmusiker för att lära ut låtar, spela till konsert och dans. Felan engagerar musiker inom hela den nordiska folkmusikfloran: spelmän som Kalle Almlöf, Ellika Frisell och Sven Ahlbäck har gästat oss liksom förnyande Hedningarna, Frifot, Hoven Droven och Väsen.

”Gräv där du står”-traditionen från Felans barndom ligger stadig och lokala grupper och spelmän har en särskild plats i föreningens hjärta. Det finns alltid möjlighet att buskspela eller spela till dans på Felan. En modern spelmansstämma i miniatyr – varje månad!

Felan stadgar
Utdrag ur stadgarna;
Föreningens syfte är att;
– göra folkmusiken lättillgänglig för allmänheten
– stödja spelmäns spel till dans
– vara en träffpunkt för spelmän, dansare och andra intresserade


Comments are closed.