Kringel med gäster

Med ena foten på Närkeslätten och den andra i Blekinges bokskogar spelar Kringel sin musik med hjärtat. Tradition möter nytt bland slängpolskor och hamburskor, med lust och energi gör Kringel musiken levande.

Kringel är Karin Nordberg, fioler, och Ingrid Ekman, flöjter. De är båda verksamma som musiker och pedagoger med utgångspunkt från Stora Mellösa.

Comments are closed.