2018-12-08 Åkerlund & Paulson

Josefina Paulsson – nyckelharpa
Jonas Åkerlund – fiol, gitarr och cittern

Två musiker, två traditioner och två dialekter, enade till ett gemensamt musikaliskt språk. Med olika instrument, olika ljud och attityder förflyttar Josefina och Jonas lyssnaren rakt in i en pågående konversation.

Josefina Paulsson – nyckelharpa / Jonas Åkerlund – fiol, gitarr och cittern

Josefina Paulsson – nyckelharpa /
Jonas Åkerlund – fiol, gitarr och cittern

Comments are closed.