2017-01-21 Jenny Gustafsson & Hans Kennemark

Jenny Gustafsson – fiol
Hans Kennemark – fiol

Jenny Gustafsson och Hans Kennemark är båda riksspelmän på fiol, spelar traditionella västgötalåtar med virtuositet och innerlighet i spännande arrangemang.

Jenny Gustafsson & Hans Kennemark_Folkmusik

Jenny Gustafsson är född 1977 i Gingri utanför Borås men bor numera i Göteborg. Efter studier på Musikkonservatoriet i Trondheim har hon varit verksam som musiker och pedagog, efter 15 år i Norge flyttade hon hem till Västergötland. Jenny har gjort en rad turnéer genom norska Rikskonsertene, arbetat som teatermusiker och gjort diverse kammarmusikprojekt. Hon har också gjort ett stort dokumentations- och insamlingsarbete av folkmusik i Sjuhäradsbygden och brinner för att föra denna musik vidare. Hon har sedan 2003 varit lärare på Sjövikskursen och är sedan 2011 riksspelman på västgötalåtar.

Jenny har de senaste åren har tillfört regionen en rad energiinjektioner inom kulturfältet. 2013 startade hon Ornungastämman som är en folkmusikfestival som genomförs i augusti varje år, ett projekt med både regional och kommunal förankring med stora visioner. Förra hösten gav hon ut Urmakarns notsamling som är en bok om musiktraditioner från Fristad.

Jenny Gustafsson & Hans Kennemark

Hans Kennemark är född i Sandhem 1965. Hans har turnerat internationellt med grupper sedan början av 80-talet. Man har kunnat höra honom i grupper som Forsmark Tre, Bäsk, Tritonus, Septentrio och Nordik Tree där han medverkat till att sprida den västgötska musiken vida omkring. Som kompositör och arrangör har han gjort folkmusiken tillgänglig för en bredare publik inom Sverige och internationellt. Inte minst genom de körverk han skrivit med Alf Hambe som textförfattare.

Hans är välkänd på de folkmusikpedagogiska lärosätena runtom i norden och undervisar regelbundet på Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs Universitet. Sedan 1990 undervisar han på folkmusikkursen för ungdomar i Sjövik, Västergötland. Hans är riksspelman på västgötalåtar sedan 1985.

Social media

Webbplats >> gustafssonkennemark.se
Facebook >> Månsing

Dansutlärning 18:30: polska

Comments are closed.